מפת עולם אינטראקטיבית ללימוד אנגלית חוויתי

לימוד האנגלית נעשה באמצעות מפת עולם מודפסת על פח, והתלמידים מסמנים מסלולי טיולים עפ"י טקסט שיש להם באנגלית באמצעות כרטיסים מגנטיים המציינים אתרי טיול בעולם

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic