מחלקה לתשושי נפש

מבט על חדר אוכל וחדר יום במחלקה לתשושי נפש בבית אבות בחיפה