top of page

אנגלית

הפעלות ללימוד אנגלית, מתאימות לביה"ס היסודי ולביה"ס  ולחט"ב.

 

1. רכבת משפטים: הפעלה אינטראקטיבית להיכרות ולהבנת מבנה המשפט באנגלית ולהתנסות חוויתית בבניית משפטים.

2. מפת העולם: הפעלה אינטראקטיבית המשרתת את נושא הלימוד 'ילדים בעולם'. ההפעלה מגוונת ועשירה באביזרים רבים.

3. נושאי לימוד פופולריים ע"ג פרגוד נייד: מערכת פוסטרים מתחלפים וכרטיסי מילים לעיסוק בנושאי לימוד חשובים כגון מזון, ספורט, גוף האדם, המשפחה, ילדי העולם,  בע"ח,  וכד'. 

4. BIG BOOK: הפעלה בעזרת ספר ילדים מוכר מתורגם מעברית לאנגלית, ללמידה פרטנית.

5. ספר בתוספת דיסק: מענה לכמה מיומנויות שפה: קריאה, האזנה וכתיבה, באמצעות ספר, דיסק ודפי עבודה.

6. אתר אינטרנט לימודי חוויתי: קישור לאתר אינטרנט לימודי בצרוף דפי עבודה תואמים, ללימוד פרטני אינטראקטיבי המשפר גם את יכולת השימוש במחשב וברשת האינטרנט.

 

דפדפת אותיות ומעליה מערכת כוכבי שמים
דפדפת אותיות ומעליה מערכת כוכבי שמים
press to zoom
הפעלת גלילים ללימוד אנגלית
הפעלת גלילים ללימוד אנגלית
press to zoom
פרגוד אינטראקטיבי לתחומי ידע שונים
פרגוד אינטראקטיבי לתחומי ידע שונים
press to zoom
מבט על פעילות במרכז אנגלית
מבט על פעילות במרכז אנגלית
press to zoom
רכבת משפטים
רכבת משפטים
press to zoom
רכבת משפטים
רכבת משפטים
press to zoom
הפעלת כדור הארץ-ילדי כל העולם
הפעלת כדור הארץ-ילדי כל העולם
press to zoom
ילדי כל העולם בפעולה
ילדי כל העולם בפעולה
press to zoom
מפת העולם
מפת העולם
press to zoom
BIG-BOOK
BIG-BOOK
press to zoom
bottom of page