top of page

מתמטיקה

הפעלות ללימוד מתמטיקה, מתאימות לביה"ס היסודי ולביה"ס חט"ב.

 

1. הפעלת גלילים מתמטית: הפעלה אינטראקטיבית המכסה את מרבית נושאי הלימוד במתמטיקה בביה"ס היסודי וחט"ב,

2. הפעלת מעגל: הפעלה אינטראקטיבית הממחישה את כל תחומי הלמידה על המעגל ובנוסף, מציגה את נושא השברים בדרך יחודית.

3. לוח המאה: לוח מגנטי לפעולות אינטראקטיבית במספרים עד 100.

4. לוח הכפל: לוח מגנטי לפעילות כפל וחילוק במספרים עד 100.

5. דפדפת מספרים: הפעלה אינטראקטיבית המאפשרת להמחיש את מבנה המספרים עד 10 ספרות והתנסות בפעולות אריתמטיות בסיסיות.

6. הפעלת אחוזים: הפעלה אינטראקטיבית המאפשרת להמחיש את נושא האחוזים והשברים, הן הפשוטים והן העשרוניים והקשר בינהם.

7. מתקן לוחות פעילים מתחלפים: מתקן עשוי אלומיניום וזכוכית מחוסמת, המאפשר להציג לוחות פעילים מתחלפים לפעילות ע"ג המתקן.

8. שדות שריגים: פעילות אינטראקטיבית לחקר שריגים שונים, המאפשרת דיון בכמה שריגים בו זמנית.

9. הפעלת ריצופים: מתקן אינטראקטיבי ללימוד ריצופים ובנייתם בפועל.

10. פוסטרים מייצגים: חתך הזהב, סידרת פיבונאצי, משפט פיתגורס ועוד.

 

לוחות פעילים שונים
לוחות פעילים שונים
press to zoom
לוחות פעילים שונים
לוחות פעילים שונים
press to zoom
לוח המאה אינטראקטיבי
לוח המאה אינטראקטיבי
press to zoom
לוח הכפל אינטראקטיבי
לוח הכפל אינטראקטיבי
press to zoom
הפעלת שברים ואחוזים
הפעלת שברים ואחוזים
press to zoom
הפעלת מעגל מתמטי
הפעלת מעגל מתמטי
press to zoom
הפעלת מעגל
הפעלת מעגל

הפעלת מעגל ללימוד זוויות, סימטריה סיבובית, שעון, שברים פשוטים.

press to zoom
הפעלת גלילים מתמטית
הפעלת גלילים מתמטית
press to zoom
bottom of page