top of page

מתמטיקה

הפעלות ללימוד מתמטיקה, מתאימות לביה"ס היסודי ולביה"ס חט"ב.

 

1. הפעלת גלילים מתמטית: הפעלה אינטראקטיבית המכסה את מרבית נושאי הלימוד במתמטיקה בביה"ס היסודי וחט"ב,

2. הפעלת מעגל: הפעלה אינטראקטיבית הממחישה את כל תחומי הלמידה על המעגל ובנוסף, מציגה את נושא השברים בדרך יחודית.

3. לוח המאה: לוח מגנטי לפעולות אינטראקטיבית במספרים עד 100.

4. לוח הכפל: לוח מגנטי לפעילות כפל וחילוק במספרים עד 100.

5. דפדפת מספרים: הפעלה אינטראקטיבית המאפשרת להמחיש את מבנה המספרים עד 10 ספרות והתנסות בפעולות אריתמטיות בסיסיות.

6. הפעלת אחוזים: הפעלה אינטראקטיבית המאפשרת להמחיש את נושא האחוזים והשברים, הן הפשוטים והן העשרוניים והקשר בינהם.

7. מתקן לוחות פעילים מתחלפים: מתקן עשוי אלומיניום וזכוכית מחוסמת, המאפשר להציג לוחות פעילים מתחלפים לפעילות ע"ג המתקן.

8. שדות שריגים: פעילות אינטראקטיבית לחקר שריגים שונים, המאפשרת דיון בכמה שריגים בו זמנית.

9. הפעלת ריצופים: מתקן אינטראקטיבי ללימוד ריצופים ובנייתם בפועל.

10. פוסטרים מייצגים: חתך הזהב, סידרת פיבונאצי, משפט פיתגורס ועוד.

 

bottom of page