מבני בתי ספר

מבט-מהחצר-לכוון-המסגד-בביהס-התיכון-בא.א.פחם.jpg
מבט-מהחצר-לכוון-המסגד-בביהס-התיכון-בא.א.פחם.jpg
מעבר מקורה בביה"ס התיכון עתיד, בא.א.
מעבר מקורה בביה"ס התיכון עתיד, בא.א.
מדרגות מקשרות את החצר התחתונה למעבר
מדרגות מקשרות את החצר התחתונה למעבר
אודיטוריום בביה"ס התיכון עתיד בא.א.פ
אודיטוריום בביה"ס התיכון עתיד בא.א.פ
אודיטוריום בביה"ס התיכון עתיד בא.א.פ
אודיטוריום בביה"ס התיכון עתיד בא.א.פ
אודיטוריום בביה"ס התיכון עתיד בא.א.פ
אודיטוריום בביה"ס התיכון עתיד בא.א.פ
מבנה ביה"ס לחינוך מיוחד בעכו
מבנה ביה"ס לחינוך מיוחד בעכו
מבט מהחצר ביהס לחינוך מיוחד בעכו
מבט מהחצר ביהס לחינוך מיוחד בעכו
חדר-תקשורת-בביהס-יסודי-בערד.jpg
חדר-תקשורת-בביהס-יסודי-בערד.jpg