top of page

סביבות לימוד

תכנון סביבות למידה

סביבות לימוד אינטראקטיבית-חווייתית- חדשנית/ אדריכל נתן קסל

 

העשורים האחרונים בהיסטוריה האנושית הביאו עמם שינויים דרמטיים בחיי האדם. הרפואה התפתחה מאוד ותוחלת החיים התארכה בשנים רבות. העולם הטכנולוגי עבר מהפך משמעותי עם המעבר לשימוש במחשב האישי, כשבארצות מפותחות, אכן, לכל אדם יש מחשב ולכל תלמיד בי"ס גם כן.

מהפכת התקשורת שינתה את תפיסת העולם שלנו: כל המתרחש ברחבי העולם מדווח מיידית ברשת, כל מידע שנחפוץ בו - זמין מיידית דיגיטלית והמיומנות הנדרשת להשגתו, מינימלית ונגישה לכל.

חלק מאותה מהפכת תקשורת הוא הטלפון הסלולרי, שמקשר אותנו עם כל מערכות המידע, בכל מקום מיושב על פני הארץ, כולל אמצעי ניווט משוכללים. לפיכך, ילד המגיע למערכת החינוך הפורמאלית, לרוב יהיה אוריין מחשבים ובעל ידע ויכולת הדרושים לכניסה למערכות מידע ולעשות בהן שימוש מושכל מגיל צעיר ביותר. דרכי הלמידה בתקופתנו, לכן, צריכות להתאים למערכות הטכנולוגיות-הדיגיטליות שהתלמיד הצעיר חשוף אליהן ומכיר אותן. על מנת ליצור עניין והנעה (מוטיבציה) בתלמיד - על מערכת החינוך ללמד ולחנך באמצעים המשוכללים, המרתקים והמגרים ביותר שהטכנולוגיה מעמידה לרשותנו. אין התלמיד של היום דומה לתלמיד של פעם שכן הוא מורגל בטכנולוגיה מורכבת ובקבלת מסרים ויזואליים עוצמתיים ומידיים באמצעותה אך מנגד יכולת ההקשבה והריכוז שלו פחותה מבעבר ויכולת הלמידה שלו באמצעות ספרים וטקסטים אף היא פחותה מבעבר – גורם שיש לקחתו בחשבון בעת הכנת תכניות למידה מפורטות.

בניגוד לעבר, הידע אינו  נמצא היום בבלעדיות בידי המורה. הזמינות והנגישות למערכות המידע העצומות מתבצעות בהקשה על מקלדת המחשב תוך קבלת ההמידע המבוקש באופן מידי. 

תפקיד מערכת החינוך, אם כן, הינו ללמד תלמידים ללמוד גם תוך הפעלת האמצעים הטכנולוגיים הזמינים לכל,  בניגוד לעבר כאשר הידע הועבר על ידי המורה ישירות בהיותו סוכן המידע והידע הכמעט בלעדי מלבד ספרי הלימוד. היום משמש המורה כסוכן ידע אבל בעיקר כמתווך בין התלמיד לבין הידע המצוי במערכת התקשורת העולמית (האינטרנט). אם בעבר לא אובחנה השונות בין תלמיד לרעהו וכולם למדו באותו אופן, ידוע היום שלכל תלמיד דרך למידה ויכולת הפשטה והבנה ייחודיות (7 סוגי האינטליגנציה),  ולכן תפקיד המערכת לתמוך בכל תלמיד בדרך שתתאים ליכולותיו, כישוריו וקצבו הייחודי וזאת באמצעות דרכי הוראה מגוונות, אינטראקטיביות, חווייתיות ותומכות.

 

 

על מערכת החינוך לאפשר לבוגריה להשתלב בעולם החדש באמצעות מיומנויות וידע חדשים.

 

לאור השינויים הרבים החלים בסביבת החיים והלמידה שלנו, פיתחה חב' "ספייסיס" אמצעים ועזרי לימוד אינטראקטיביים -

חווייתיים ברוח זו מעבר לעבודה השגרתית באמצעות מחשב.

תפקיד עזרי ואמצעי הלימוד של "ספייסיס" להמחיש ולגוון עבור התלמיד את החומר המופשט הנלמד, במיוחד בתחום לימודי המתמטיקה והאנגלית, שני מקצועות ליבה חשובים המהווים מפתח לעולם הידע והטכנולוגיה העכשווי והעתידי.

הסביבה הלימודית החדשנית של "ספייסיס" מאפשרת למורה להפעיל את כל דרכי ההוראה באמצעות למידה פרטנית, למידה בזוגות, למידה בקבוצות ודיונים במליאה, כך שבפרק זמן נתון, ניתן להפעיל את סביבת הלימוד באופנים שונים ולהתאימה לצרכי למידה והוראה שונים בו-זמנית תוך שימוש בריהוט ואביזרים גמישים וניידים.

 

bottom of page