top of page

בית אבות חדשני בתכנון בשיטת האשכולות בעכו

הקשישים, דיירי אשכולות הסיעוד נהנים מעצמאות רבה יותר ויכולת קבלת החלטות משמעותית בד בבד עם יצירת קהילה תומכת בבית האבות

מבט מחזית הרחוב על מבנה בית האבות. בקומת הקרקע ימוקמו החללים הציבוריים והמשרדים של בית האבות ובנוסף שטח למסחר

מעל קומת הקרקע ימוקמו אשכולות לדיירים תשושי נפש, ובחמשת הקומות מעל, ימוקמו אשכולות לסיעוד. בקומת הגג תוקם מחלקת שיקום בסטנדרט גבוה, עם גן צומח על הגג.

איזומטריה של 2 האשכולות, במרכז החלל בצבע אוקר ממוקמים השטחים הרפואיים והמנהלתיים של שני האשכולות, השטח הכתום מציין את החלל הציבורי: חדר האוכל, פינות ישיבה ואזורים לקבלת אורחים. המטבח פתוח בדלפק ומאפשר לדיירים ו/או אורחיהם להכין שתיה חמה ואוכל .

מבט נוסף על חזית צד של הבניין, מדגיש את חשיפת החדרים לאור ואויר בשפע

מבט פנים על חדרי המגורים של הדיירים. חשוב לציין שכל דייר זוכה לפרטיות מירבית באמצעות מחיצה. ההפרדה מתאפשרת רק אם .החדר רחב מ-4 מ' וגדול בשטחו מ-18 מ"ר

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page